Χορηγοί

Ευχαριστούμε θερμά όσους στηρίζουν το θεσμό των People Excellence Awards της KPMG βοηθώντας να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού.bnb