Κατηγορίες Βράβευσης

Κατηγορίες Βράβευσης 2020

Digitalization framework

Διαμορφώνω ψηφιακή κουλτούρα

Setting a digitalization framework

Εταιρείες που αναπτύσσουν ψηφιακή κουλτούρα και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για αλλαγές στο εταιρικό περιβάλλον που ενθαρρύνουν και ενισχύουν τη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή εργασία.

EX, EVP, one size does not fit all

Χτίζω το πλαίσιο για την «εμπειρία του εργαζόμενου», ενισχύω την ανταγωνιστικότητά μου

Employee experience, Employee Value Proposition, one size does not fit all

Eταιρείες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του εργαζόμενου παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τους ανάγκες.

Align employee performance with business targets

Ευθυγραμμίζω την απόδοση του εργαζόμενου με τις προτεραιότητες της εταιρείας

Align employee performance with business targets

Εταιρείες που εφαρμόζουν μηχανισμούς / διαδικασίες, συστήματα και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ευθυγράμμιση των προσπαθειών του εργαζομένου με τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας.