Μαρία Αλεξίου

Πρόεδρος ΕΔΕΚΕ - ESG Senior Advisor ΤΙΤΑΝ

ESG Senior Advisor ΤΙΤΑΝ, Πρόεδρος του Δ.Σ του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ (CSR Hellas, 2012 έως σήμερα), εθνικός εκπρόσωπος του Δικτύου Global Compact Ελλάδος και μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΕΚΕ (CSR Europe, 2018 έως σήμερα).

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Νομική με ειδίκευση στο Δημόσιο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Από το 2010 έως το 2014 ως Υπεύθυνη της Ομάδας Έργου της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD/CSI) συνέβαλε στην ανάπτυξη των εθελοντικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη βιωσιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου δομικών υλικών.

Επίσης, εργάσθηκε ως Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης στην εταιρία παραγωγής αθλητικών ειδών FANCO S.A. SPORTSWEAR MANUFACTURER (2000 – 2002) και ως Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (1996 – 2000).

Ως εμπειρογνώμων έχει τέλος συμπράξει στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση έργων για το Υπουργείο Απασχόλησης, τον Ο.Α.Ε.Δ., τη γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο CSR Europe, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης και άλλους φορείς.

Μαρία Αλεξίου