Δημήτριος Αρτικόπουλος

ΑΒ Βασιλόπουλος, Vice President HR/OD

Ο Δημήτρης Αρτικόπουλος εργάζεται στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ από το 1998 σε διάφορους ρόλους της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ από το 2011 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρίας έχοντας αναλάβει καθήκοντα VP Human Resources / Organizational Development.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc σε Μάρκετινγκ & Επικοινωνία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Έχει διατελέσει μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Ειδικός Σύμβουλος Διοίκησης μεγάλου οργανισμού σε θέματα Ανθρωπίνων Πόρων και Εργασιακών Σχέσεων. Έχει, επίσης, πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε θέματα έρευνας αγοράς και πολιτικής επικοινωνίας.

Δημήτριος Αρτικόπουλος