Μαρία Καμπανέλλου

B2KΑPITAL

Η Μαρία Καμπανέλλου είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και Κύπρου στην εταιρεία B2Kapital SA-part of B2Holding. Διαθέτει 25ετή εμπειρία στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους όπως η Siemens και η Generali. Έχει διατελέσει επίσης Περιφερειακή Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για χώρες των Βαλκανίων, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής στις εταιρείες Ecolab & IMS Health.

Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο LaVerne.

Μαρία Καμπανέλλου