Λεωνίδας Χυτήρης

Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ο κ. Λεωνίδας Χυτήρης είναι καθηγητής Μάνατζμεντ και πρώην Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.A., Ph.D.) στο Πανεπιστήμιο KENT, της Αγγλίας.

Είναι αξιολογητής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μεγάλος αριθμός άρθρων σε ελληνικά και ξένα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και 6 βιβλία σχετικά με το μάνατζμεντ, τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Έχει πολύχρονη εμπειρία ως σύμβουλος και εκπαιδευτής σε πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Λεωνίδας Χυτήρης