Γιάννης Κόλλας

Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Από το 2003 εργάζεται στον Όμιλο Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, όπου έχει καλύψει τις θέσεις του Διευθυντή Οργανωτικής Ανάπτυξης Ομίλου και του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος, ενώ από το 2008 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου και από το 2016 είναι μέλος του Executive Committee του Ομίλου.

Κατά την 30ετή επαγγελματική του σταδιοδρομία, έχει αποκτήσει πολύπλευρη εμπειρία στον τομέα της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθώς έχει καλύψει Διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες πληροφορικής (Hewlett Packard), τράπεζες (EFG Eurobank) και βιομηχανίες (ΤΙΤΑΝ, BP). Έχει επίσης επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και του marketing.

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Deree College), και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στην Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής από το London School of Economics and Political Science.

Γιάννης Κόλλας