Δήμητρα Μπρακατσέλου

Όμιλος Μυτιληναίος

H Δήμητρα Μπρακατσέλου, έχοντας στο ενεργητικό της 20 έτη εμπειρίας στον τομέα του HR, ανέλαβε το 2017 το ρόλο της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της MYTILINEOS.

Στο παρελθόν κατείχε ανώτερες θέσεις ευθύνης στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Coca-Cola Hellenic Bottling Company και η Vodafone αλλά και στον τραπεζικό τομέα, συγκεκριμένα στην Εθνική Τράπεζα.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, η κ. Μπρακατσέλου έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει με επιτυχία στρατηγικές και προγράμματα που είχαν να κάνουν με την προσέλκυση, αξιολόγηση και ένταξη νέων εργαζομένων, την εκπαίδευση και περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη, την αξιολόγηση της απόδοσης και επιβράβευση με βάση τους επιχειρησιακούς στόχους αλλά και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα ΕΚΕ.

Διαθέτει πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Université Stendhal Grenoble 3 και MBA από το ALBA Graduate Business School.

Δήμητρα Μπρακατσέλου