Ειρήνη Νικάνδρου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Ειρήνη Νικάνδρου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια σε θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι Επιστημονική υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα σε έρευνα στον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εργασίες της έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε επιχειρήσεις, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ειρήνη Νικάνδρου