Έλενα Παπαδοπούλου

Όμιλος ΟΤΕ, Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού

H κα Παπαδοπούλου είναι Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ από το Δεκέμβριο του 2011. Εντάχθηκε στο δυναμικό της COSMOTE το Σεπτέμβριο του 2005, ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και το 2008 ανέλαβε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού COSMOTE.

Πριν την COSMOTE, η κ. Παπαδοπούλου εργάστηκε στην εταιρία SHELL HELLAS S.A στην Οικονομική Διεύθυνση, από όπου και μετακινήθηκε στην KRAFT FOODS INTERNATIONAL στη θέση του Human Resources Manager. Τα επόμενα δέκα χρόνια κατείχε τη θέση του Human Resources Director και ήταν μέλος της Διοικητικής ομάδας των εταιριών MERCEDES BENZ HELLAS, Π.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και PRAKTIKER HELLAS του Ομίλου METRO.

Η κα Παπαδοπούλου κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών από το Deree College.

Elena Papadopoulou