Γιώργος Παρτσακουλάκης

Παπαστράτος, Director People & Culture - EU South East Cluster

Σπούδασε Μαθηματικά, Πληροφορική και είναι κάτοχος ΜΒΑ. Ξεκίνησε στο χώρο της Πληροφορικής και το 1997 ανέλαβε επικεφαλής ΙΤ στην Παπαστράτος. Το 2010 μετακινήθηκε στη Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού τόσο στην Ελλάδα όσο και στα κεντρικά της PMI στην Ελβετία. Από το 2015 είναι Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού για Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατίας, Σλοβενία, Κύπρο και Μάλτα.

Πιστεύει ότι οι άνθρωποι και η εταιρική κουλτούρα αποτελούν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις σύγχρονες επιχειρήσεις, μαζί με την ομάδα του συνεισφέρει στον στρατηγικό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της Παπαστράτος σε μια σύγχρονη και καινοτόμα εταιρία που πρωτοπορεί, συνεισφέρει και εμπνέει για την επίτευξη του οράματος της για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο.

Giorgos Partsakoulakis