Νατάσσα Πασχάλη

Eurobank Ergasias S.A., Group Chief HR Officer (CHRO)

Η κα Νατάσσα Πασχάλη είναι Head of Group Human Resources General Division του Ομίλου Eurobank, ο οποίος έχει δυναμική παρουσία σε 6 χώρες και ανθρώπινο δυναμικό άνω των 13.700 εργαζομένων.

Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της στρατηγικής και των πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και της ανάπτυξης και διαχείρισης πρωτοβουλιών που αφορούν στην οργανωτική, ψηφιακή και επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του Ομίλου.

Στο παρελθόν η κα Πασχάλη έχει αναλάβει πολλαπλούς ρόλους στη Citi Bank Ελλάδος, σε θέσεις που σχετίζονταν με τη Στελέχωση, Εκπαίδευση, Επαγγελματική Ανάπτυξη και Αξιοποίηση των Εργαζομένων. Το 2008 εντάσσεται ως HR Business Partner στη Eurobank, στηρίζοντας ως προς την αλλαγή διαφορετικές μονάδες του Οργανισμού και το 2017 αναλαμβάνει Επικεφαλής του νέου Τομέα People Engagement, με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας των εργαζομένων και την καλλιέργεια της ψηφιακής κουλτούρας στο χώρο εργασίας.

Είναι κάτοχος MSc στις Εργασιακές Σχέσεις και τη Διοίκηση Προσωπικού από το LSE.

Natassa Paschali