Γιάννης Σιδηρόπουλος

ΣΕΒ- Policy Expert, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με συνολική επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 30 χρόνων. Εργάσθηκε στην CIBA – GEIGY με κύριους τομείς ευθύνης θέματα διοίκησης, ποιότητας, προμηθειών και ανθρώπινου δυναμικού ενώ στη SCHNEIDER ELECTRIC κυρίως με διαχείριση αλλαγών, ενοποίηση κουλτούρας και ανάπτυξη ομάδων. Στην ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 ήταν υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τις λειτουργίες διοίκησης προσωπικού αγώνων. Στη Δομή στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΒ «EkinisiLAB», υποστήριξε την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων. Από το 2016 απασχολείται στον ΣΕΒ ως Policy Expert σε θέματα συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, παραγωγικότητας της εργασίας και επίδρασης της ψηφιακής οικονομίας στην εργασία.

Γιάννης Σιδηρόπουλος