Αλέξανδρος Τζαδήμας

Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων

Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Strathclyde Graduate Business School. Διαθέτει 20ετή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας αναλάβει επιτελικούς ρόλους σε θέματα εργασιακών σχέσεων, οργανωτικής ανάπτυξης, εξέλιξης ταλέντων και διαχείρισης αλλαγής . Διαθέτει επίσης 7 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης στον εμπορικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Head of People and Organizational Development στη Eurobank έως και το 2013, ενώ κατείχε τη θέση του Regional Human Resources Director στην Colgate Palmolive South Europe την περίοδο 2014 -2020 όπου ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές μονάδες της Ελλάδος, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας.

Από τον Απρίλιο του 2020, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων.

Alexandros Tzadimas