Πρακτικές που βραβεύτηκαν

Βραβεύσεις People Excellence Awards 2020 powered by KPMG

    Από τις ψηφοφορίες των επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού και των Γενικών Διευθυντών ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με κύκλο εργασιών άνω των ΕΥΡΩ 50 εκ. αναδείχθηκαν οι καλύτερες και πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες για το 2020, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Θεσμικών σε έναν από τους 9 κλάδους και σε υπερκλαδικό επίπεδο από τους Γενικούς Διευθυντές.

    Συνολικά 18 πρωτοβουλίες από 12 εταιρείες βραβεύονται στις 3 κατηγορίες βράβευσης για το 2020:

  • Ευθυγράμμιση της απόδοσης του εργαζόμενου με τις προτεραιότητες της εταιρείας
  • Εμπειρία του εργαζόμενου
  • Διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας

Βράβευση επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Διαμόρφωση
Ψηφιακής
Κουλτούρας

Τρόφιμα-Ποτά

 

Βιομηχανία

 

Τεχνολογία

 

Λιανικό Εμπόριο

 

Coca-Cola Τρία Έψιλον

 

Papastratos S.A.

 

Vodafone-Panafon

 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπειρία Εργαζόμενου

Φαρμακευτικός

 

Τρόφιμα-Ποτά

 

Ενέργεια

 

Βιομηχανία

 

Εμπόριο

 

Τεχνολογία

 

Τεχνολογία

 

Λιανικό Εμπόριο

 

Υπηρεσίες

 

Abbvie Φαρμακευτική Α.Ε.

 

Coca-Cola Τρία Έψιλον

 

Elpedison S.A.

 

Papastratos S.A.

 

Procter & Gamble Hellas LTD

 

Teleperformance Hellas

 

Vodafone-Panafon

 

AB Βασιλόπουλος

 

Ο.Π.Α.Π. Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.

  

Ευθυγράμμιση
της απόδοσης
του εργαζόμενου
με τις προτεραιότητες
της εταιρείας

Χρηματοοικονομικά

 

Βιομηχανία

 

Τρόφιμα-Ποτά

 

Τεχνολογία

 

Χρηματοοικονομικά

 

Eurobank A.E.

 

Papastratos S.A.

 

Coca-Cola Τρία Έψιλον

 

Vodafone-Panafon

 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Βράβευση CEOs

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαμόρφωση
ψηφιακής
κουλτούρας

Τεχνολογία

Vodafone-Panafon

Λιανικό εμπόριο

Πλαίσιο ComputersComputers A.E.B.E.

Εμπειρία
εργαζόμενου


Βιομηχανία


Papastratos
S.A.

Ευθυγράμμιση της απόδοσης του εργαζόμενου με τις προτεραιότητες της εταιρείας


Βιομηχανία

Papastratos S.A.